Informacje o Spółce

Euroconsol SA

ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa
tel.: +48 22 460 5770
email: office@euroconsol.com

 

NIP: 5252409725
REGON: 141191189
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Kapitał zakładowy: 1 900 000.- PLN

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Dla inwestorów

Nadchodzące wydarzenia

2022-05-20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Pobierz plik

2021-06-21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Pobierz plik

2020-09-25

Piąte wezwanie do złożenia akcji

Pobierz plik

2020-09-02

Czwarte wezwanie do złożenia akcji

Pobierz plik

2020-08-13

Trzecie wezwanie do złożenia akcji

Pobierz plik

Raporty i sprawozdania

Brak raportów