POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Ta polityka prywatności zawiera wymagane przez prawo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Euroconsol oraz ewentualnie inne podmioty, które mogą przetwarzać dane osobowe zbierane w ramach powierzchni serwisu.

 

I.

 

[Informacje wstępne i używane przez nas pojęcia] Aby Polityka Prywatności była czytelna, w tych miejscach gdzie tylko było to możliwe, odeszliśmy od stosowania formalnego, prawniczego słownictwa. Dlatego też, gdy piszemy „Ty”, „Ci” czy „Tobie” mamy na myśli użytkownika usługi. Poniżej znajduje się krótka lista definicji, która może pomóc w lepszym zrozumieniu polityki prywatności:
(a) Euroconsol – Euroconsol S.A. z siedzibą w Warszawie (03-879), ul. Przecławska 8 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701166, NIP: 5252409725, czyli usługodawca świadczący usługę za pośrednictwem serwisu;
(b) Zaufani Partnerzy to strony trzecie, współpracujące z Euroconsol, które przetwarzają lub potencjalnie mogą przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane w ramach usługi jako administratorzy w rozumieniu RODO;
(c) RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
(d) usługa to wszystkie usługi online Euroconsol udostępniane w danej chwili w serwisie;
(e) serwis to strona internetowa www.euroconsol.com oraz świadczona za jej pośrednictwem usługa;
(f) dane osobowe lub dane to wszelkie uzyskane od Ciebie w ramach usługi i serwisu informacje, które mogą pozwolić nam Cię zidentyfikowanie, szerszą definicję znajdziesz art. 4 pkt 1 RODO;
(g) przetwarzanie danych to operacja lub zestaw operacji jakie wykonujemy na danych osobowych – są to m.in. takie czynności zbieranie, przechowywanie, porządkowanie wykorzystywanie tych danych;

 

II.

 

[Administrator Danych] Tak jak wspominaliśmy wyżej, administratorem Twoich danych jest Euroconsol oraz Zaufani Partnerzy.

 

III.

 

[Kontakt w sprawach związanych z danymi] W przypadku gdybyś miał wątpliwości dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować przez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodo@euroconsol.com.

 

IV.

 

[Jakie dane przetwarzamy?] Przetwarzamy dane, które podajesz w ramach dostępnych na stronie formularzy lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Ci konta w serwisie oraz umożliwienia Ci z korzystania z usług za pośrednictwem serwisu, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszym serwisie, czyli m.in. te które znajdują się w tzw. plikach cookies (o których przeczytasz poniżej). W przypadku gdy masz wątpliwości jakie Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane – zawsze możesz o to zapytać kierując do nas wiadomość na adres wskazany wyżej.

 

V.

 

[Jakie są cele oraz podstawy przetwarzania Twoich danych oraz przez jaki okres będą przetwarzane?] Poniżej w formie prostej tabeli przedstawiamy w jakim celu, na jakiej podstawie oraz przez jaki okres przetwarzamy lub będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

 

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania
Rejestracja w Serwisie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy) Do momentu wygaśnięcia umowy pomiędzy Euroconsol a użytkownikiem – do momentu zlikwidowania konta przez użytkownika
Świadczenie usług w serwisie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy) Do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem usługi
Prawidłowe funkcjonowanie serwisu, zapewnienie dostępu do serwisu, uniemożliwienie ataków hakerskich art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy) Do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem usługi
Pomiary statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
Marketing własny Euroconsol art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

 

VI.

 

[Czy musisz podawać swoje dane?] Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże musisz pamiętać, że niepodanie danych oznaczonych w ramach usługi jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie, przykładowo w przypadku niepodania niektórych danych nie będziesz mógł dokonać rejestracji. Również w przypadku gdy podasz nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane osobowe nie będziemy mogli zrealizować jakichkolwiek usług na Twoją rzecz.

 

VII.

 

[Komu możemy przekazać Twoje dane?] Może się zdarzyć, że będziemy przekazywać Twoje dane do innych podmiotów. Zawsze są to nasze zaufane podmioty przetwarzające, którym powierzyliśmy dokonanie pewnych czynności, tak aby najlepiej jak to możliwe zrealizować świadczone Ci usługi albo podmioty z pomocą których Euroconsol świadczy na Twoją rzecz usługi. Istnieje również możliwość, że przekażemy Twoje dane osobowe władzom państwowym – zrobimy to tylko wówczas, gdy będzie ciążył na nas prawny obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeśli będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do Państw trzecich (czyli Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), nastąpi to z zachowaniem wszelkich wymagań wynikających z przepisów obowiązującego prawa. W przypadku gdyby przekazanie Twoich danych do Państwa trzeciego następowało na innej podstawie niż Twoja zgoda lub konieczność prawidłowego wykonania umowy lub gdy nie wystąpi jeden z wyjątków wskazanych w art. 49 RODO Twoje dane będą przekazywane zgodnie z treścią art. 45 lub 46 RODO. Art. 45 RODO dotyczy decyzji Komisji Europejskiej, która może uznać, że w danym państwie trzecim przestrzegany jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Wówczas na przekazanie danych osobowych do tego państwa nie wymaga specjalnego zezwolenia. Z kolei art. 46 RODO wskazuje, że przekazanie danych do państwa trzeciego może nastąpić wówczas gdy zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia oraz pod warunkiem, że w systemie prawa państwa trzeciego obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, jak również skuteczne środki ochrony prawnej.

 

VIII.

 

[Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?] RODO przyznaje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych. Są to: (a) prawo dostępu do Twoich danych, w tym do uzyskania kopii danych; (b) prawo żądania sprostowania danych; (c) prawo do usunięcia danych (w przypadkach przewidzianych w RODO); (d) prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; (d) prawo do wycofania zgody – w zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie tej zgody. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (e) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych – w przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celu świadczenia usług przez Euroconsol; (f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: rodo@euroconsol.com.

 

IX.

 

[„Cookies” / Informacje ogólne] Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Euroconsol oraz podmioty, którym przekazujemy Twoje dane, czyli przykładowo podmioty świadczące na naszą rzecz usługi techniczne, w tym analityczne oraz marketingowe, e-sprzedawcy, z którymi współpracujemy, reklamodawcy. Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji WPM. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

[Rodzaje cookies] Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: (a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); (b) stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje: (a) niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; (b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (c) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji; (d) funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz; (e) reklamowe – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań; (f) statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

[Dlaczego korzystamy z cookies?] Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach: (a)  świadczenia usług; (b) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; (c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; (d) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła; (e) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy.

[Zarządzenie ustawieniami przeglądarki] W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies, co umożliwia Ci pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania cookies. Kompleksowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome i innych. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.

 

X.

 

[Pomocne informacje] Pamiętaj, że: (a) gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisu wyloguj się, aby nikt nie zdobył Twoich danych lub nie dokonał transakcji za pośrednictwem Twojego konta; (b) dane, które podałeś przy rejestracji są ważne ponieważ ich ujawnienie może spowodować utratę kontroli nad kontem w serwisie, zachowaj proszę szczególną ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim; (c) czasami inne osoby korzystające z sieci chcą „wyciągnąć” od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję itp. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych; (d) wszystkie Twoje prawa opisane w powyższym dokumencie wynikają wprost z RODO /Pełny tekst możesz znaleźć tutaj.