Aktualności

15/08/14

Zmiana magazynu w Warszawie

Od dnia 01/09/14 następuje zmiana adresu magazynu konsolidacyjnego z Marek na Warszawę.

Nowy adres magazynu – Matuszewska 14; 03-876 Warszawa