Aktualności

21/08/15

Nowe regulacje dla przesyłek IMO do Shanghaju

W związku z tragicznymi wydarzeniami w porcie Tianjin władze Chińskie wprowadzają nowe instrukcje dotyczące wysyłek ładunków niebezpiecznych płynących do portu Shanghai.

1. Wymagana karta charakerystyki w języku chińskim.
2. Odpowiednie oznaczenie przesyłki zawierające m.in.:
a/ nazwa handlowa towaru
b/ numer UN
c/ stężenie
d/ etykieta GHS
e/ metoda udzielenia pierwszej pomocy
f/ numer telefonu i osoba do powiadomienia w nagłych wypadkach
3. Odpowiednie oznaczenie musi być przygotowane przed złożeniem towaru do magazynu konsolidacyjnego.
Nie przestrzeganie powyższych zasad będzie wiązało się z brakiem akceptacji wysyłki towaru do portu przeznaczenia.